Neprehliadnite

Podporte nás na facebooku

   razitko.pngklik na obrázok

safetyImg_SK.png 


                                                                                                           

Reklamačný protokol

 

Amarok s.r.o.
Irkutská 26A
Bratislava 851 10

mobil: 0905 939 603  Ing.M.Hupka

e-mail:amarok@amarok.sk

IČO: 35 950 285
DIČ: 2022046026
IČ DPH: SK2022046026


Reklamačný protokol.

Reklamujúci:
Názov firmy:
.....................................................

ulica:...............................................
PSČ, mesto:
.....................................................
kontaktná osoba:
.....................................................
telefón:
.....................................................

Údaje o reklamovanom tovare:

názov výrobku:
......................................................

počet reklamovaných kusov:
......................................................

podrobný popis závady:
......................................................
......................................................

číslo dokladu FAKTÚRY dátum:
......................................................
......................................................


Podmienky reklamácie:
1. Súčasťou reklamácie je dodanie reklamovaného tovaru spolu 
s riadne vyplneným reklamačným protokolom a kópiou dokladu,
na základe ktorého bol tovar vyskladnený.
2.Reklamáciu zjavných závad (nekompletnosť výrobku, prasknutý
plast,poškriabaný povrch)prijímame do 3 dní od vyskladnenia
tovaru zo skladu Amarok-u.
3.Súčasťou reklamácie atramentových kaziet,tonerov,pások musí byť
výtlačok s preukázanou chybou kazety,toneru,pásky.K výtlačku
pripíšte nastavenie tlačiarne,pri ktorom bol výtlačok vytvorený.
V prípade,že v kazete chýba viac ako 10% obsahu,reklamáciu výrobca
neuznáva.
4. Reklamovaný výrobok musí byť dodaný kompletný, t.j. v pôvodnom
balení vrátane všetkých doplnkov, ktoré tvoria jeho súčasť. 
5.Na tovar poškodený vinou kupujúceho sa reklamácia nevzťahuje.

Prehlásenie reklamujúceho:
Súhlasím s tým, že mi budú účtované náklady spojené s opravou alebo
výmenou tovaru,pokiaľ sa preukáže,že závada na výrobku bola spôsobená
nevhodným zaobchádzaním alebo na tovar sa už nevzťahuje záručná doba.
Súčasne sa zaväzujem uhradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s
vybavovaním neoprávnenej reklamácie.


 V ............. dňa:......        podpis a pečiatka reklamujúceho