Neprehliadnite

Podporte nás na facebooku

   razitko.pngklik na obrázok
safetyImg_SK.png 


                                                                                                           

Všeobecné obchodné podmienky

1422.png

Vítame Vás v internetovom obchode ....


Garancia kvality.

Tovar od renomovaných dodávateľov. Vždy sa snažíme dodávať len kvalitný tovar a preto Vám poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu. Našou prednosťou je podpora Slovenských výrobcov a našou výhodou je vlastný dovoz viac ako 90% sortimentu do expedičného skladu.
Jednoduchá komunikácia.

Vyriešime s Vami všetko od najmenšej objednávky, cez špeciálne zakázky a požiadavky, až po prípadné reklamácie. Stačí sa spýtať...

Všeobecné obchodné podmienky.

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou: Amarok s.r.o. a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci). Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.

Objednávky.

Objednávku tovaru možno doručiť poštou, e-mailom. Nákup cez internetový obchod je najvýhodnejší. Na objednávky cez internetový obchod poskytujeme  zľavy mimo daľších množstevných zľiav. Na objednávke je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

Ceny sa uvádzajú s DPH , ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu, po dohode.

    
Platobné podmienky.

U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu na dobierku, alebo platbu na predfaktúru.
Stálym zmluvným partnerom ponúkame splatnosť faktúr * 7  kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade neskorej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhraďuje právo zmeniť spôsob platby.


Platba prevodom - predfaktúrou.

Platba prevodom znamená možnosť zaplatiť na náš účet v Tatra Banke a to pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, po dokončení objednávky Vám budú ponúknuté podklady pre prevedenie platby ,(číslo účtu, čiastka, variabilný symbol). Údaje Vám taktiež prídu i elektronickou poštou, pokiaľ ste do objednávky zadali kontaktný email. Samozrejmosťou je možnosť vystavenia zálohovej faktúry, stačí v okamihu, kedy Vám budeme potvrdzovať prijatie Vašej objednávky, našu operátorku informovať, akým spôsobom ju chcete zaslať. V tomto prípade môžete použiť číslo zálohovej faktúry ako variabilný symbol (event. číslo objednávky), aby sme boli schopní identifikovať Vašu platbu. Tovar Vám bude expedovaný po vložení platby na náš účet.

Záloha za objednaný tovar na zákazku.

V prípade objednávky vyrobených tovarov na zákazky, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 100% z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky. Na tovar objednaný na zákazku, neplatí možnosť vrátenia do 7 kalendárnych dní, len vrátenie v prípade reklamacie .


Dodanie tovaru.

Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.


Spôsoby dodania tovaru.

Objednávaný tovar v rámci Bratislavy doručujeme vlastným rozvozom, mimo Bratislavy prepravnou spoločnosťou.

Položky ktoré sú skladom Vám doručíme 2 až 5 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, respektíve od zvolenia dobierky ako spôsobu doručenia.

Položky ktoré nie sú skladom Vám doručíme 10 až 14 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, respektíve od zvolenia dobierky ako spôsobu doručenia.

Cena za balné a prepravu je počítaná podľa platného cenníka dopravcu UPS. V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.

Doručenie:
Tovar, ktorý si objednáte u nás Vám doručíme kuriérom. Bezpečný nákup dobierkou.             Za objednaný tovar zaplatíte kuriérovi až pri jeho obdržaní.

Hlavný logistický sklad sa nachádza mimo Bratislavy.

V Bratislave - Rusovciach v príručnom sklade je možný osobný odber len po dohode .
Postup ak chcete odobrať tovar priamo zo skladu:

1. Objednajte si tovar, o ktorý máte záujem, (môžte to uviesť aj do poznámky). Spôsob odberu uveďte "osobný odber".
2. Čakajte na potvrdenie objednávky a na správu, že Váš tovar bol odoslaný na sklad Bratislava - Rusovce

Upozornenie pri preberaní tovaru:

Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
Skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať pri preberaní tovaru a reklamovať zjavné vady pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar nekompletný. Poškodenia obalu zistené pri prevzatí a porušenosť obalu je zákazník povinný zapísať do odovzdacieho dokumentu doručovateľa a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru dopravnou službou, táto nie je povinná riešiť "donášku" priamo do bytu. Z tohto dôvodu kupujúci musí počítať so zabezpečením tejto služby svojpomocne. Reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru dopravnou službou predávajúci nebude akceptovať.


Vrátenie tovaru.

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 kalendárných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu firmy. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady.* Kancelárske potreby do 7 kalendárných  dní *kancelárska technika do 24 hodín od dňa prevzatia tovaru. *Tovar na zákazku a potraviny nie je možné vráťiť, len pri reklamácií. * Tovar pri spätnom  zasielaní doporučujeme pripoistiť, proti strate zasielky.* !! Neposielať na dobierku !!                                

Amarok s.r.o.
Irkutská ul. 26a
Rusovce 851 10

Záručné podmienky a reklamačný poriadok.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu.

Záruky sa nevzťahujú na závady zapríčinené:
-mechanickým násilným poškodením
-nesprávnym používaním výrobkov alebo používaním výrobku iným ako obvyklým spôsobom .

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu *hradí kupujúci.
Náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí *predávajúci ak je reklamácia * uznaná, inak si hradí náklady opäť zákaznik.


Reklamovanie kazety a tonery.Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne. Reklamované kazety kupujúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 % obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná. Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú v sídle spoločnosti Amarok s.r.o.  Spolupracujeme s držiteľmi certifikátov...

isoLogos.gif

Ostatné ujednania:
Kupujúci prehlasuje,že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a súhlasi s obchodnými podmienkami. Spoločnosť Amarok s.r.o., a zákazník sa dohodli, že vzťahy súvisiace s plnením Amaroku s.r.o. voči zákazníkovi sa budú riadiť platnými ustanoveniami obchodného zákoníka.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Amarok,  s.r.o., je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobných dát:
Internetový obchod amarok.sk si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky.
Vaše dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Môžu byť využité výhradne prevádzkovateľom internetového obchodu amarok.sk a to výhradne pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.

Príjemné nakupovanie ...                                                          
Ing.Maroš Hupkalogo_03.jpg